BioThane® Zugstopp | 19mm | Altgold – Barkley Foryou